#22maart | #22mars

(version française en-dessous)

De Morgen – 22 maart 2017

17342988_10154697268119335_1369422601516602900_n

Vandaag is het 22 maart 2017. Een jaar geleden sloeg de gruwel in haar meest hallucinante vorm toe in Brussel en Zaventem. Onbevattelijke emoties raasden door mijn lijf en ik vond de woorden niet om ze te benoemen. Hoe geef je woorden als je weet dat Brussel in brand staat en je geliefde stad verandert in een warzone? Hoe geef je woorden als de barbaarsheid aan de voordeur staat? Samen met de Brusselaars werd ik toen keihard en ondubbelzinnig met de kwetsbaarheid van het leven geconfronteerd.

Deze Brusselse tragedie in haar meest essentiële en existentiële vorm is nog steeds moeilijk te vatten. Maar wat mij troost is dat ook bij deze gruwel ‘grootse’ mensen opstaan die alle recht hebben om te haten, maar ervoor kiezen om dat niet te doen. De Marokkaanse Belg Mohamed El Bachiri uit Molenbeek verloor de liefde van zijn leven bij de explosie in het metrostation Maalbeek, net als Kristin Verellen. Gruwel maakt geen onderscheid in kleur, religie of ras. Hun verdriet is onmetelijk, maar ze blijven overeind dankzij de liefde en hun geloof in de mensheid.

De taak waar we vandaag voor staan vergt lef, wijsheid en een open geest. Initiatieven als de wijkacademie in Molenbeek stemmen me hoopvol. Dit project werd uit de grond gestampt door mama’s met verschillende achtergronden die elkaar niet kenden, maar die wel dezelfde traumatische ervaringen deelden, veroorzaakt door het heetgebakerde machtsvertoon en de schreeuwerige huiszoekingen die ze vorig jaar vanop de eerste rij meemaakten. In plaats van te wanhopen besloten ze om de handen in mekaar te slaan, bruggen te bouwen en de dialoog met de Molenbekenaars aan te gaan. Zo tonen ze ons hoe het nieuwe samenleven vorm krijgt.

Maar vandaag hul ik mij opnieuw in stilte. Vandaag denk ik aan de slachtoffers en hun naasten, en sta ik stil bij de wonden die zijn geslagen, maar ook bij de hoopvolle woorden van Kristin Verellen: ‘Een menselijk leven draait om de as van liefde, liefde die licht en schaduw verenigt. Dat is waar het begint, en dat is waar het eindigt.’ En dat geldt ook voor de Brusselaars.

17342988_10154697268119335_1369422601516602900_n

Aujourd’hui, nous sommes le 22 mars 2017. Il y a un an, l’horreur sous sa forme la plus hallucinante frappait Bruxelles et Zaventem. Des émotions inconcevables ont envahi mon corps et je ne trouvais pas les mots pour les décrire. Comment en parler lorsqu’on sait que Bruxelles est à feu et à sang et que votre ville adorée s’est transformée en zone de guerre ? Comment parler de la barbarie qui est à nos portes ? Avec les Bruxellois, j’ai été à l’époque confrontée durement et sans ambiguïté à la fragilité de la vie.

Il est encore toujours difficile de saisir cette tragédie bruxelloise dans sa forme la plus essentielle et existentielle. Mais ce qui me réconforte, c’est que de ces atrocités se lèvent des personnes « grandioses » qui ont tous les droits d’haïr, mais qui ont choisi de ne pas le faire. Le Belgo-marocain, Mohamed El Bachiri, de Molenbeek, a perdu l’amour de sa vie lors de l’explosion dans la station de métro Maelbeek, tout comme Kristin Verellen. L’horreur ne fait aucune distinction de couleur de peau, de religion ou de race. Leur tristesse est incommensurable, mais ils restent debout grâce à l’amour et à leur croyance en l’humanité.

La tâche que nous devons relever aujourd’hui exige de l’audace, de la sagesse et une ouverture d’esprit. Des initiatives comme celles de l’académie de quartier à Molenbeek me remplissent d’espoir. Ce projet sorti de terre par des mamans d’origines différentes qui ne se connaissaient pas, mais qui partageaient les mêmes expériences traumatisantes, provoquées par l’étalage de puissance et les perquisitions tapageuses qu’elles ont vécues aux premières loges l’an dernier. Au lieu de sombrer dans le désespoir, elles ont décidé d’unir leurs forces, de jeter des ponts et d’entamer le dialogue avec les Molenbeekois. Elles nous montrent ainsi comme la nouvelle société prend forme.

Mais aujourd’hui, je me plonge à nouveau dans le silence. Aujourd’hui, je pense aux victimes et à leurs proches, et je m’arrête sur les blessures de ces attentats, mais aussi sur les paroles pleines d’espoir de Kristin Verellen : « Une vie humaine tourne autour de l’amour, l’amour qui unit la lumière et l’obscurité. C’est là que cela commence et c’est là que cela se finit. » Et cela vaut également pour les Bruxellois.

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s