Er zit een changemaker in ieder van jullie | Il y a un initiateur de changement en chacun d’entre vous

(version française en-dessous)

mohamed-el-bachiri-speech

 

Gefeliciteerd. Vandaag beginnen jullie aan een nieuw hoofdstuk. Spannend! Een witte bladzijde die jullie zélf gaan invullen door de keuzes die jullie zullen maken. Sommigen worden leiders, anderen liever niet. En dat is ook goed. Maar iederéén kan het verschil maken, en dus ook jullie.

Ik ging jullie vandaag vijf tips meegeven, maar daar ben ik van afgestapt. Het voelde wat ongemakkelijk om tips mee te geven als ondertussen de wereld in brand staat. Istanboel werd vorige week geteisterd door aanslagen, net als Parijs, Ankara, Nice en Beiroet eerder dit jaar. Ook Brussel bleef niet gespaard op 22 maart. Deze week konden we live en in real time volgen hoe mensen in Oost-Aleppo hun laatste smeekbedes de wereld instuurden. Ze schreeuwden het uit: “Ik besta, ik ben hier en ik wil leven. Help mij.” En we stonden erbij en keken ernaar.

 Maar wat wil ik dan wel meegeven? Ik wil vandaag verhalen vertellen over mensen die ons de weg wijzen op cruciale momenten en tonen dat we altijd een keuze hebben, en die moeten maken. Mensen die door wat hen is aangedaan alle recht hebben om te haten, maar ervoor kiezen om dat niet te doen. Mensen die ‘mentale’ changemakers. Antoine Leiris is zo iemand. Deze Franse journalist verloor zijn vrouw bij de aanslagen in Parijs en diende de terroristen van repliek: “Mijn haat krijgen jullie niet”.

Maar ook dichter bij huis laten mensen van zich horen, zoals Mohamed El Bachiri: een Marokkaanse Belg, moslim en Molenbekenaar. Door zijn naam, geloof, en het droeve imago van zijn gemeente beschouwt de helft van de wereld hem als een terrorist. Maar hij is ook de man van Loubna Lafquiri, de moeder van zijn kinderen die tijdens de aanslagen in Brussel om het leven kwam. Zijn verdriet is onmetelijk, maar hij blijft overeind dankzij de liefde en door zijn geloof in de mensheid. Wat Mohamed El Bachiri ons vooral leert, is dat zijn stem een rol speelt. Ondanks alle ellende staat hij op en vertelt hij zijn verhaal. Hij had de keuze om te haten, maar hij koos ervoor om lief te hebben. Ook jullie hebben die keuze, net zoals jullie stem ook meetelt. Iederéén kan het verschil maken, ook jullie. Dus sta op en laat van jullie horen!

Als politica probeer ik met veel schroom en nederigheid te luisteren naar wat dit tijdsgewricht ons probeert te zeggen. Soms weet ik het ook niet. Iets niet weten is eerder een sterkte dan een zwakte. As ik het niet weet, dan duik ik in mijn boeken. Zo kwam ik uit bij het boek van de Frans-Libanese schrijver Amin Maalouf, De ontregeling van de wereld. We zijn de 21e eeuw binnengegaan zonder kompas, zegt hij. De wereld is ontregeld – financieel, economisch, klimatologisch, maar ook ethisch en moreel –, en het lijkt wel of die ontregelingen vandaag allemaal samenkomen.

De wereld is te complex is geworden voor één simpel antwoord. Maar een eerste stap richting oplossing is durven denken met een andere bril op. Dat vergt lef, wijsheid, en een open geest. We moeten de handen in mekaar slaan, onszelf en anderen geruststellen, luisteren, grenzen bepalen, bruggen bouwen en de boel bij elkaar houden. Dat is de taak waar we vandaag voor staan, dat is ook de taak waar jullie voor staan. Er zit een changemaker in elk van jullie. Iederéén kan het verschil maken, ook jij.

Ik zie sommigen onder jullie al verbaasd kijken: “Moeten wíj de wereld gaan redden?” Ja! Jullie zijn aan zet. En er zijn al mensen jullie voorgegaan. Denk maar aan Khadija Hamouchi uit Molenbeek. Zij ontwierp een app die jongeren voorbereidt op de arbeidsmarkt in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Haar visionaire idee werd opgepikt door Silicon Valley en rijgt internationale prijzen aan elkaar. Van Molenbeek naar Silicon Valley, il faut le faire. 26  jaar oud, dames en heren. Of neem nu Boyan Slat, de Nederlandse jongeman die onze oceanen wil redden via een installatie die het drijvend afval uit de oceanen verzamelt. Hij is 22 jaar.

Opnieuw zie ik jullie denken: “Moeten wij dan ook dingen gaan uitvinden om iets te betekenen?” “Is dat dan de maatstaf of het referentiepunt?” “Maken we enkel op die manier een verschil?” Neen. The next big thing are a lot of small things by a lot of small people, daar ben ik van overtuigd.

En dat begint bij keuzes die je elke dag maakt. Hou de deur eens open voor je bejaarde buurvrouw. Zeg eens “goeiendag” tegen de Jef of Mohamed van achter de hoek. Schenk wat weg aan een hulporganisatie. Op elk moment van de dag kies je ervoor om een verschil te maken. Grijp je kans en doe er iets mee, want dit is jouw tijd om op te staan, erin te duiken en een impact te maken.

Jullie worden de ‘Millennials’ genoemd. Er wordt gezegd dat jullie generatie narcistisch en verwend zou zijn. Maar ik zie een groep jongeren die in het Verenigd Koninkrijk tégen de brexit heeft gestemd. Mochten de jongeren aan zet zijn, dan zou het Verenigd Koninkrijk vandaag nog bij de Europese Unie horen. Er wordt gezegd dat jullie ongeduldig en verslaafd zijn aan tablets en smartphones. Maar ik zie een generatie die in de Verenigde Staten de straat op trekt om te demonstreren tégen Donald Trump. Er wordt gezegd dat jullie egoïstisch en lui zouden zijn. Maar ik kan jullie garanderen dat mijn medewerkster in het Vlaams Parlement, die hier vandaag ook als pas-afgestudeerde VUB-er in de zaal zit, helemaal niet egoïstisch of lui is, maar juist ijverig, hulpvaardig en toegewijd. Wat er ook wordt gezegd over jullie, ik zie een generatie voor mij die kritisch durft nadenken, vrij van vooroordelen en dogma’s, een generatie die hoop uitstraalt.

Er wordt ook gezegd dat Millennials geen echte vriendschappen meer zouden durven sluiten en eenzaam zijn. Misschien kennen jullie dat gevoel wel, het unheimliche gevoel om nergens bij te horen? Om je niet verbonden te voelen? Uit cijfers van de OESO blijkt dat België slecht scoort inzake the sense of belonging bij jongeren, het gevoel nergens thuis te horen. Nochtans is dit gevoel een belangrijke menselijke behoefte. Het geeft waarde aan het leven en het bepaalt in sterke mate de betrokkenheid bij de samenleving. Dat geldt voor alle jongeren, misschien ook voor vele jongeren hier in de zaal, en nog meer voor jongeren met een migratie-achtergrond. Sommigen hebben zelfs het gevoel uitgespuwd te worden door de Belgische samenleving. Hoe is dat toch mogelijk?

Is het omdat we elkaar niet kennen? Is het omdat we elkaars verhalen niet kennen? Iedereen kent Romeo en Julia, maar niemand kent de Arabische versie Layla en Majoun. Iedereen kent One Direction, maar niemand kent zijn tegenhanger uit het Midden-Oosten. En ze bestaan echt. Hetzelfde geldt voor de topactrice Hiam Abbas die recent nog in het Kaaitheater: zij is de Arabische Cate Blanchett. De meesten kennen Simone de Beauvoir, maar wie kent er Fatima Mernissi? Toen Fatima Mernissi, mijn intellectueel kompas, vorig jaar overleed, had ik dat unheimliche gevoel, juist omdat niemand wist wie ze was.

Wij kennen elkaars verhalen niet, wij kennen elkaars slaapliedjes niet, elkaars taboes niet, wij weten van elkaar niet hoe we om onze geliefden rouwen. Wij kennen elkaars cultuur niet. En dus blijven we vreemden voor elkaar, ongeacht het aantal jaren dat we hier samenwonen. Vandaag hebben we plekken nodig waarin we de verhalen horen. De cultuurhuizen zijn voor mij zo’n plek om deze verhalen te laten vertellen. Een plek waar we de Laylas en Majouns kunnen leren kennen. Waar de Cate Blanchetts van de Arabische wereld kunnen schitteren. We hebben plekken nodig die ook het moeilijke verhaal brengen, plekken waar we kunnen verbinden en waar je elkaar kan ontmoeten. Waar de verhalenvertellers thuis zijn, waar je elkaar kan ontmoeten. Cultuurhuizen zouden zo’n plek moeten zijn, maar universiteiten ook.

De VUB is ook zo’n plek. Een warm en redelijk eigenzinnig huis waar kritisch wordt nagedacht en elke dag bruggen worden gebouwd. Jullie studie aan de universiteit zit er op, maar de VUB draag je voor altijd met je mee. Na al die jaren zit de VUB nog altijd right under my skin. En het vervult me dan ook met trots dat mijn alma mater zich niet alleen in woorden opwerpt als bruggenbouwer, maar ook in daden. Dit academisch jaar heeft de VUB beslist dat er een leerstoel Fatima Mernissi komt. Fatima Mernissi, een Marokkaanse sociologe en een vernieuwende stem binnen het moderne islamdebat en een bruggenbouwer avant la lettre.

Maar ook een feministe. “Vergeet nooit dat een politieke, religieuze of economische crisis volstaat opdat de rechten van de vrouw opnieuw in vraag worden gesteld. Deze rechten zijn nooit verworven. Vrouwen moeten waakzaam blijven, hun ganse leven lang.” Het hadden de woorden van Fatima Mernissi kunnen zijn, maar het zijn de woorden van Simone de Beauvoir. Ze zijn jammer genoeg nog altijd brandend actueel. Want vandaag staan vrouwenrechten meer dan ooit onder druk. Zelfs in de studentenkringen van de VUB vindt seksisme een vruchtbare voedingsbodem. Op de commotie van vorige week antwoordde de rector ferm: “Studentikoze tradities ja, seksisme, nee.”  Maar ook: We moeten met z’n allen overtuigd geraken dat iedereen beter af is in een wereld zonder seksisme. En aanklagen waar gesprek niet werkt, tonen hoe het anders kan.” Ze voegde er op het einde van haar opiniestuk aan toe: “De strijd tegen het seksisme is geen strijd van vrouwen tegen mannen, maar van mannen en vrouwen voor vrijheid en gelijkheid.” De studentenkringen hebben het begrepen. Deze week gingen ze aan de slag met een ambitieus debat op de campus over seksisme. En zo ken ik mijn VUB.

Toen ik begon te studeren kreeg ik alle mogelijke steun van de VUB. Nu lijkt het alsof je dat je het allemaal zelf hebt gedaan, maar je vergeet ook snel wat een universiteit allemaal voor jou heeft gedaan. Ik zou het niet gehaald hebben zonder de goede zorgen van de VUB, ook al had ik de sociale en intellectuele capaciteiten. Ik heb het gehaald dankzij een studiebeurs en een toelage van de VUB. Of beter gezegd: dankzij de jobdienst die me studentenjobs toeschoof, dankzij de man van de sociale dienst die ervoor zorgde dat ik financiële ademruimte kreeg, dankzij de vriend die me zijn sous-sol leende waar de ratten ’s nachts rondtrippelden, maar waar ik rustig kon studeren, en ook dankzij de proffen die me kritisch leerden nadenken. Leerstof vergeet je  ̶  of althans, ik ben de meeste leerstof vergeten  ̶  maar de herinnering aan de mensen die beslissen een deel van je parcours mee te lopen vergeet je nooit. Het geluk om de juiste mensen te ontmoeten op het juiste moment, maakt dat je slaagt of faalt. Of het in de ene of de andere richting kantelt, hangt vaak af van toeval. De scheidingslijn is flinterdun.

Mijn ouders hadden met hun acht kinderen in een kleine sociale woning wel andere zorgen aan hun hoofd. Ik ben opgegroeid in een zogenaamde kansarme volkswijk waar niémand ging verder studeren. Mijn ouders migreerden in de jaren ’60 van Marokko naar België en konden niet lezen of schrijven, maar ze hadden wél de vastberaden wil om hun kinderen een betere toekomst te geven. Net zoals alle ouders die hier vandaag aanwezig zijn.

Als arbeidersdochter en een van de eerste studenten van Marokkaanse origine aan de VUB belandde ik tussen dochters en zonen van dokters en advocaten. De stap was groot, in het begin té groot. Ik miste elk ankerpunt en kon mezelf aan niets of niemand meten. De wereld die ik achterliet was helemaal verwonderd dat ik rechten ging verder studeren. “Dat is toch niets voor jou, je kan toch beter snit en naad volgen? Op je achttiende zal je getrouwd zijn en kinderen krijgen, dat is zo in jullie cultuur”, zei mijn toenmalige schooldirectrice. En zie mij hier nu staan: advocate en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement.

Dames en heren, ik ben begonnen met 10% slaagkansen. Ik ben geëindigd met 100% kansen. Vandaag zitten jullie hier ook met 100% slaagkansen en dat betekent iets. Dat jullie in staat zijn om je tanden ergens in te zetten en hardnekkig vol te houden. Dat jullie ingewikkelde zaken niet uit de weg gaan en geen genoegen nemen met eenvoudige, simplistisch voorgestelde antwoorden. Binnen enkele weken geven jullie de toekomst vorm met eigen ideeën en passies. Binnen enkele decennia nemen jullie de beslissingen die het verschil maken in de samenleving. Neem je masterdiploma in ontvangst, en be a changemaker. Begin iets dat er toe doet en maak het verschil, maar vergeet vooral niet dat het denken zich nooit mag onderwerpen, want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken.

Bedankt.

mohamed-el-bachiri-speech

Il y a un initiateur de changement en chacun d’entre vous

Félicitations ! Aujourd’hui, vous commencez un nouveau chapitre. C’est excitant ! Une page blanche que vous allez vous-mêmes remplir par les choix que vous ferez. Certains deviennent des dirigeants, d’autres ne préfèrent pas. Et c’est bien aussi. Mais tout le monde peut faire la différence, vous aussi.

J’allais vous donner cinq conseils, mais j’ai changé d’avis. Il est inconfortable de donner des conseils quand le monde s’embrase. La semaine dernière, Istanbul a été touchée par des attentats, tout comme Paris, Ankara, Nice et Beyrouth plus tôt cette année. Bruxelles non plus n’a pas été épargnée le 22 mars. Cette semaine, nous avons pu suivre en direct et en temps réel comment les personnes à l’Est d’Alep ont envoyé au monde leurs dernières suppliques. Ils l’ont crié haut et fort : « J’existe, je suis ici et je veux vivre. Aidez-moi. » Nous y étions et nous les regardions.

Mais qu’ai-je envie de partager avec vous ? Aujourd’hui, je veux vous raconter des histoires de personnes qui nous guident à des moments cruciaux et nous montrent que nous avons toujours le choix, et que nous devons le poser ce choix. Des personnes qui, à cause de ce qu’on leur a fait, ont tous les droits d’haïr, mais choisissent de ne pas le faire. Des personnes qui sont des initiateurs de changements « mentaux ». Antoine Leiris est une telle personne. Ce journaliste français a perdu son épouse dans les attentats de Paris et a rétorqué aux terroristes : « Vous n’aurez pas ma haine ».

Mais plus près de chez nous aussi, des gens se font entendre, comme Mohamed El Bachiri : un belgo-marocain, musulman et Molenbeekois. De par son nom, ses convictions religieuses, et la triste image de sa commune, la moitié du monde le considère comme un terroriste. Mais, c’est aussi le mari de Loubna Lafquiri, la mère de ses enfants, qui a perdu la vie lors des attentats de Bruxelles. Sa tristesse est incommensurable, mais il reste debout grâce à l’amour et à sa croyance en l’humanité. Ce que Mohamed El Bachiri nous apprend surtout, c’est que sa voix joue un rôle. Malgré tout le malheur, il reste debout et nous raconte son histoire. Il avait le choix d’haïr, mais il a choisi l’amour. Vous avez également ce choix, tout comme votre voix compte aussi. Tout le monde peut faire la différence, vous aussi. Donc, levez-vous et faites-vous entendre !

En tant que politicienne, j’essaie, avec beaucoup de timidité et d’humilité d’écouter ce que cette ère essaie de nous dire. Parfois, je ne sais pas non plus. Ne pas savoir quelque chose, c’est plutôt une force qu’une faiblesse. Lorsque je ne sais pas quelque chose, je me plonge dans mes bouquins. Je suis ainsi tombée sur  l’ouvrage de l’écrivain franco-libanais Amin Maalouf, Le dérèglement du monde. Nous sommes entrés dans le 21e siècle sans boussole, déclare-t-il. Le monde est déréglé – financièrement, économiquement, climatologiquement, mais aussi éthiquement et moralement – et il semble toutefois que ces dérèglements viennent tous en même temps aujourd’hui.

 Le monde est devenu trop complexe pour une simple réponse. Mais la première étape vers la solution consiste à oser réfléchir en posant un autre regard. Cela nécessite de l’audace, de la sagesse et une ouverture d’esprit. Nous devons unir nos forces, nous rassurer et rassurer les autres, écouter, fixer des limites, jeter des ponts et garder l’unité. C’est la tâche devant laquelle nous devons faire face, c’est également votre tâche. Il y a un initiateur de changement en chacun d’entre vous. Tout le monde peut faire la différence, vous aussi.

Je vois certains d’entre vous, regarder avec étonnement : « Devons-nous aller sauver le monde ? » Oui ! C’est votre tour. D’autres personnes vous ont précédés. Pensez, par exemple, à Khadija Hamouchi de Molenbeek. Elle a développé une app qui prépare les jeunes au marché du travail en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Son idée visionnaire a été reprise par la Silicon Valley et s’est vue décerner un prix international. De Molenbeek à la Silicon Valley, il faut le faire. 26 ans, mesdames et messieurs. Ou prenez l’exemple de Boyan Slat, le jeune homme néerlandais qui veut sauver nos océans via une installation qui collecte les déchets flottants sur les océans. Il a 22 ans.

Je vous vois à nouveau réfléchir : « Devons-nous également inventer des choses pour  signifier quelque chose ? » « S’agit-il de la base ou du point de référence ? » « N’est-ce qu’en agissant de la sorte que nous ferons la différence ? » Non. The next big thing are a lot of small things by a lot of small people, j’en suis convaincue.

Et cela commence par les choix que vous posez tous les jours. Gardez la porte ouverte à une voisine âgée. Dites « bonjour » aux Jef ou Mohamed de votre quartier. Faites un don à un organisme d’aide.  À tout moment de la journée, vous pouvez choisir de faire la différence. Saisissez votre chance et faites-en quelque chose, car le moment est venu pour vous de vous lever, d’y plonger et d’avoir un impact.

On vous appelle les « Millennials ». On dit que votre génération serait narcissique et gâtée. Mais je vois un groupe de jeunes qui, au Royaume Uni a voté contre le Brexit. Si la parole était donnée aux jeunes, le Royaume Uni ferait encore partie de l’Union européenne aujourd’hui. On dit que vous êtes impatients et accros à vos tablettes et smartphones. Mais je vois une génération qui, aux États-Unis, va dans la rue pour manifester contre Donald Trump. On dit que vous êtes égoïstes et paresseux. Mais je peux vous garantir que ma collaboratrice au Parlement flamand, qui vient juste de terminer ses études à la VUB, se trouve dans la salle et n’est absolument pas égoïste ou paresseuse, mais juste appliquée, serviable et engagée. Quoi qu’on dise de vous, je vois une génération qui ose réfléchir de manière critique, libre de préjugés et de dogmes, une génération qui rayonne l’espoir.

On dit également que les Millenials n’oseraient plus engager de véritables amitiés et seraient solitaires. Peut-être avez-vous ce sentiment, le sentiment étrange de n’appartenir à aucun groupe ? De ne pas vous sentir connectés ? Il ressort des chiffres de l’OCDE que la Belgique obtient un mauvais score en ce qui concerne le sentiment d’appartenance chez les jeunes, le sentiment de n’être jamais chez soi. Cependant, ce sentiment est un besoin humain important. Il donne de la valeur à la vie et détermine fortement l’implication dans la société. Cela vaut pour tous les jeunes, peut-être même pour de nombreux jeunes dans cette salle, et encore plus pour les jeunes issus de l’immigration. Certains ont même le sentiment d’être rejetés par la société belge. Comment est-ce possible ?

Est-ce parce que nous ne nous connaissons pas les uns les autres ? Est-ce parce que nous ne connaissons pas nos histoires mutuelles ? Tout le monde connaît Roméo et Juliette, mais personne ne connaît la version arabe : Layla et Majoun. Tout le monde connaît les One Direction, mais personne ne connaît leur pendant au Moyen-Orient. Pourtant ils existent vraiment. Il en va de même pour l’actrice Hiam Abbas, qui était récemment au Kaaitheater, elle est la Cate Blanchett arabe. La plupart connaît Simone de Beauvoir, mais qui connaît Fatima Mernissi ? Lorsque Fatima Mernissi, ma boussole intellectuelle, est décédée l’an dernier, j’ai eu ce sentiment étrange, précisément parce que personne ne savait qui elle était.

Nous ne connaissons pas nos histoires réciproques, nous ne connaissons pas nos berceuses respectives, nos tabous, nous ne savons pas non plus de manière réciproque la façon dont nous pleurons nos proches. Nous ne connaissons pas nos cultures réciproques. Et nous restons donc des étrangers les uns pour les autres, quel que soit le nombre d’années que nous vivons ici. Aujourd’hui, nous avons besoin d’endroits où entendre les histoires. Les maisons de la culture sont, pour moi, l’endroit idéal pour raconter ces histoires. Un endroit où nous pouvons apprendre à connaître les Layla et Majoun. Où les Cate Blanchett du monde arabe peuvent briller. Nous avons aussi besoin d’endroits où entendre les histoires difficiles, des endroits où nous pouvons nous rencontrer et nous lier. Où les conteurs se sentent chez eux, où l’on peut se rencontrer. Les maisons de la culture devraient être un tel endroit, mais les universités également.

La VUB est aussi un tel endroit. Une maison chaleureuse et raisonnablement dogmatique où l’on réfléchit de manière critique et où des ponts sont construits chaque jour. Vos études à l’université touchent à leur fin, mais vous emporterez la VUB avec vous pour toujours. Après toutes ces années, la VUB est encore toujours right under my skin. Et cela m’emplit également de fierté que mon alma mater ne soit pas une jeteuse de ponts uniquement en paroles, mais aussi en actes.  Cette année académique, la VUB a décidé de créer une chaire Fatima Mernissi. Fatima Mernissi, une sociologue marocaine et une voix novatrice dans le débat moderne sur l’islam, et une jeteuse de ponts avant la lettre.

Mais aussi une féministe. « N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Les femmes doivent rester vigilantes toute leur vie durant. » Cela aurait pu être les mots de Fatima Mernissi, mais ce sont ceux de Simone de Beauvoir. Malheureusement, ils sont encore très actuels. Car les droits des femmes sont plus que jamais sous pression aujourd’hui. Même dans les cercles estudiantins de la VUB, le sexisme trouve une terre nourricière. La rectrice a répondu fermement à toute l’agitation de la semaine dernière : « Des traditions estudiantines, oui ; du sexisme, non. »  Mais aussi : Nous devons tous être convaincus que tout le monde se portera mieux dans un monde sans sexisme. Et accuser lorsque le dialogue ne fonctionne pas, montrer comment faire autrement. » Elle ajouta à la fin de son opinion : « La lutte contre le sexisme n’est pas une lutte des femmes contre les hommes, mais des hommes et des femmes pour la liberté et l’égalité. » Les cercles estudiantins l’ont compris. Cette semaine, ils ont entamé un débat ambitieux sur le campus à propos du sexisme. Je reconnais bien là ma VUB.

Lorsque j’ai commencé mes études, j’ai reçu tout le soutien possible de la VUB. Maintenant, il semble que vous avez tout fait tout seul, mais vous oubliez aussi rapidement ce qu’une université a fait pour vous. Je n’y serais pas parvenue sans les bons soins de la VUB, même si j’avais les capacités sociales et intellectuelles. J’y suis parvenue grâce à une bourse d’étude et une allocation de la VUB. Ou mieux : grâce au service emploi qui m’a procuré des jobs d’étudiant, grâce au monsieur du service social qui a fait en sorte que j’ai pu obtenir une aide financière, grâce à l’ami qui m’a prêté son sous-sol où les rats trottinaient la nuit, mais où je pouvais étudier dans le calme, et aussi grâce aux professeurs qui m’ont appris à réfléchir de manière critique. La matière enseignée, on l’oublie, ou du moins j’ai oublié la majeure partie de la matière enseignée, mais le souvenir des personnes qui décident de suivre une partie de son parcours, on ne les oublie jamais. La chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, fait que nous réussissons ou nous échouons. Que cela bascule d’un côté ou de l’autre dépend souvent du hasard. La ligne de séparation est ultra-mince.

Mes parents, avec leurs huit enfants dans une petite maison sociale, avaient d’autres soucis en tête. J’ai grandi dans ce que l’on appelle un quartier populaire pauvre, où personne ne faisait des études. Mes parents ont migré dans les années ’60 du Maroc vers la Belgique et ne savait ni lire, ni écrire, mais ils avaient toutefois la ferme volonté de donner un meilleur avenir à leurs enfants. Tout comme tous les parents présents ici aujourd’hui.

En tant que fille d’ouvrier et l’une des premières étudiantes d’origine marocaine à la VUB, j’ai atterri parmi des filles et des fils de médecins et d’avocats. Le pas fut grand, trop grand au début. Chaque point d’ancrage me manquait et je ne pouvais me mesurer à rien ni personne. Le monde que je laissais derrière moi était complètement surpris que j’aille étudier le droit. « Ce n’est pas pour toi, tu ferais mieux de suivre des cours de coupe et couture. À tes dix-huit ans, tu seras mariée et tu auras des enfants, c’est comme cela dans notre culture », me disait ma directrice d’école à l’époque. Et voyez où je suis arrivée : avocate et députée au Parlement flamand.

Mesdames et messieurs, j’ai commencé avec 10 % de chances de réussite. J’ai terminé avec 100 % de chances. Aujourd’hui, vous êtes également ici avec 100 % de chances de réussite, et cela signifie quelque chose. Que vous êtes à même de vous investir et de persévérer. Que vous n’évitez pas les choses compliquées et ne prenez pas du plaisir avec des réponses simples voire simplistes. Dans quelques semaines, vous donnerez forme à l’avenir avec vos propres idées et passions. Dans quelques décennies, vous prendrez des décisions qui feront la différence dans la société. Recevez votre diplôme de maîtrise et soyez un initiateur de changement. Commencez quelque chose qui compte et faites la différence, mais n’oubliez surtout pas que la pensée ne doit jamais se soumettre, car la soumission signifie la fin de toutes les pensées.

Merci.

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s