Fatima Mernissi: een lichtpunt in donkere tijden, une lumière en cette sombre période

Version française en-dessous

Fatima Mernissi

Ik moet een jaar of dertien, veertien geweest zijn, ik zat in het middelbaar en was het enige islamitische meisje van Marokkaanse oorsprong in de klas. Ik voelde me een vreemde eend in de bijt. Ik kreeg absurde vragen die ik niet kon plaatsen. ‘Ranselt je vader jouw moeder ook af, zoals het in de moslimcultuur hoort?’ Door de ogenschijnlijke vanzelfsprekendheid van de vraag en het vooroordeel dat eruit sprak, was ik diep geschokt. Ik voelde me ook beschaamd. ‘Ik heb mijn vader mijn moeder nog nooit zien slaan’, antwoordde ik. En mijn medestudenten weigerden me te geloven. ‘Je hoeft je niet te generen hoor. We weten dat dat moet van de Koran.’ Vragen die mij verbijsterden, door elkaar schudden en me deden twijfelen aan mijn eigen waarheid.

Identiteit tussen twee werelden in

In mijn honger naar antwoorden, kwam ik de boeken van Fatima Mernissi tegen. Ze gaven een antwoord toen ik zoekende was naar een identiteit tussen twee werelden in. Toen ik worstelde tegen vooroordelen en onbegrip, boden Mernissi’s boeken een houvast en een antwoord op de vele vragen. Ik verslond ze.

Haar Islam en democratie is als een bijbel voor me omdat het benadrukt dat islam en moderniteit hand in hand kunnen gaan. Haar visie op maatschappelijke vraagstukken als de compatibiliteit tussen feminisme, democratie, islam en identiteit is nog altijd actueel.

In het baanbrekende Achter de sluier, dat gaat over de islam en de strijd tussen de seksen, geeft ze antwoorden op de islamitische visie op de vrouw, haar seksualiteit en haar aantrekkingskracht. Vandaag is het nog steeds een referentiewerk. ‘Je wordt niet als vrouw geboren. je wordt vrouw gemaakt, sterke vrouwen zijn genereus en die maken andere vrouwen sterk’, het zijn woorden van Simone de Beauvoir, maar ze vatten het denken van Mernissi goed samen.

Door Fatima Mernissi durfde ik zonder reserve mijn islamitische opvoeding te verdedigen. En bovenal maakte ze mij trots. Trots omdat ik mij herkende in haar denken. Trots omdat ik antwoorden vond op de twijfel die ik had. Zij was mijn intellectuele soulmate. Door haar boeken te lezen, kon ik me in mijn eigen wereld terugtrekken en deze meteen groter maken. Met haar heb ik veel denkbeeldige gesprekken gehouden en een paar echte ontmoetingen gehad. Fatima Mernissi, een icoon, is deze week overleden. Dat verlies treft me diep en laat een immense intellectuele leegte na.

Haar grootste strijd streed ze voor de vrouwen van Marokko. Met De politieke harem en Sultanes inspireerde ze en gaf ze me de kracht om als jonge Marokkaanse koppig mijn weg te gaan. Ook journaliste Mona Eltahawy, auteur van Hoofddoeken en maagdenvlies, vond antwoorden bij Mernissi: ‘Haar boeken, vooral degene die de sluier ter discussie stelden, hielden mij overeind toen ik aan het worstelen was met het dragen van de hijab’, schreef ze.

Moderne, vrouwelijke islam

Tot vandaag word ik, en velen met mij, geïnspireerd door Mernissi’s feministisch pleidooi voor een moderne, liberale en vrouwelijke islam. In een speech vat ze het onomwonden samen: ‘Het zijn vrouwen die de burgerlijke maatschappij opbouwen. Weet je waarom? We hebben geen keuze. Ofwel hou je je mond en word je vernederd, ofwel doe je wat ik doe: je schreeuwt.’ Een feministische bruggenbouwer avant la lettre.

Haar werk is door haar persoonlijke leven beïnvloed: ze werd in 1940 in een van de laatste traditionele harems in Fez geboren. Haar leven in de harem schreef ze neer in het boekHet verboden dakterras. Wereldwijd veroverde ze geesten en harten met haar denken. Niet alleen vanop de grote podia, maar ook in de Marokkaanse dorpen, waar ze haar onderzoek deed en vele Marokkaanse plattelandsvrouwen bevroeg. Ze won diverse internationale prijzen, waaronder de Erasmusprijs en de Asturiasprijs. ‘Onverdroten ­tackelt ze de controversieelste gewoontes in de moslimwereld’, schreef The Guardian, die haar in 2011 verkoos tot één van de honderd meest invloedrijke vrouwen ter wereld. In 2013 werd ze ook nog opgenomen in de lijst van de honderd meest invloedrijke Arabische vrouwen.

Niet alleen Marokko, heel de Arabische wereld (en ver daarbuiten) is in diepe rouw. Ook tijdens haar uitvaart bleef Mernissi tegen heilige huisjes schoppen. In de islamitische traditie is het heel uitzonderlijk dat vrouwen aanwezig zijn op de begrafenis. Toch werd Mernissi maandag begraven door medestrijdsters en vriendinnen van het eerste uur.

Het is aan ons om haar erfenis en denken verder uit te dragen. Dat haar licht voor eeuwig mag schijnen, ook in deze donkere tijden.

Rust in vrede,Allah y rahmak, Fatima Mernissi.

 

Fatima Mernissi : une lumière en cette sombre période

Je devais avoir treize ou quatorze ans, à l’école primaire, et j’étais la seule fille islamique d’origine marocaine de la classe. Je me sentais comme une étrangère. On me posait des questions absurdes auxquelles je ne pouvais répondre. « Ton père frappe-t-il également ta mère, comme il se doit dans la culture musulmane ? » Par l’apparente évidence de la question et les préjugés exprimés, j’étais profondément choquée et honteuse. « Je n’ai encore jamais vu mon père frapper ma mère », répondais-je. Et mes condisciples refusaient de me croire. « Inutile d’être gênée, tu sais. Nous savons que c’est ce que préconise le Coran. » Des questions qui m’ont déconcertées, choquée et qui m’ont fait douter de ma propre vérité.

Dans ma soif de réponses, je suis tombée sur les ouvrages de Fatima Mernissi. Elle m’a offert une réponse alors que j’étais à la recherche d’une identité entre ces deux mondes. Alors que je luttais contre les préjugés et l’incompréhension, les ouvrages de Fatima Mernissi m’ont offert un point d’appui et une réponse aux nombreuses questions. Je les dévorais.

Son livre intitulé Islam et démocratie est comme une bible pour moi, car il met l’accent sur le fait que l’Islam et la modernité peuvent aller de pair. Sa vision des problèmes sociaux comme la compatibilité entre féminisme, démocratie, Islam et identité sont encore toujours d’actualité.

Dans son livre révolutionnaire Derrière le voile, qui traite de l’Islam et de la lutte entre les sexes, elle donne des réponses sur la vision islamique de la femme, sa sexualité et son pouvoir d’attraction. Il s’agit encore toujours d’un ouvrage de référence. Les mots « on ne naît pas femme, on le devient, les femmes fortes sont généreuses et rendent les autres femmes fortes » de Simone de Beauvoir résument bien la pensée de Fatima Mernissi.

Grâce à Fatima Mernissi, j’ai osé défendre mon éducation islamique, sans réserve. Et par-dessus tout, elle m’a rendue fière. Fière parce que je me reconnaissais dans sa pensée. Fière parce que je trouvais les réponses aux doutes que j’avais. Elle est mon âme sœur intellectuelle. En lisant ses livres, j’ai pu me retirer dans mon propre monde et le rendre immédiatement plus grand. J’ai tenu quelques conversations imaginaires avec elle et l’ai rencontrée aussi quelques fois en vrai. Fatima Mernissi, une icône, est décédée cette semaine. Cette perte me touche profondément et laisse un vide intellectuel immense dans le monde.

Sa plus grande lutte fut pour les femmes du Maroc. Avec « Le harem politique » et « Sultanes oubliées », elle m’a inspirée et m’a donné la force, en tant que jeune marocaine, de tracer ma voie de manière obstinée. La journaliste et auteure de  Foulards et hymens, Mona Eltahawy, a également trouvé des réponses chez Fatima Mernissi : « Ses écrits, principalement ceux qui défient le voile, m’ont aidée à sauver mon esprit lorsque je luttais contre le port de l’Hijab », écrit-elle.

Jusqu’à ce jour, j’ai été, et de nombreuses autres avec moi, inspirée par le plaidoyer féministe de Fatima Mernissi pour un Islam moderne, libéral et féminin. Dans un speech, elle le résume clairement : « Les femmes sont les bâtisseuses de la société civile. Nous sommes celles qui allons la construire. Vous savez pourquoi ? Nous n’avons pas le choix. Soit, vous vous taisez et vous êtes humiliée, soit, vous faites comme moi. Vous criez. » Une médiatrice féministe avant la lettre.

Son œuvre est également influencée par sa vie personnelle : elle est née en 1940 dans l’un des derniers harems traditionnels de Fès. Sa vie dans un harem, elle l’a décrite dans le livre Rêves de femmes : une enfance au harem. Avec sa pensée, elle a conquis les cœurs et les esprits dans le monde entier. Et ce, pas uniquement depuis de grands podiums, mais aussi dans les villages marocains, où elle a fait ses recherches et a questionné bon nombre de femmes marocaines des milieux ruraux. Elle a remporté divers prix internationaux, dont le prix Erasme et le prix Prince des Asturies. « She fearlessy tackles the most controversial costums in the Muslim World », dit The Guardian, qui l’a élue, en 2011, comme l’une des cent femmes les plus influentes au monde. Et en 2013, elle a rejoint la liste des 100 femmes arabes les plus influentes.

Le Maroc, le monde arabe et au-delà, est en deuil. Et même pendant son enterrement, elle continue à bousculer les dogmes. Dans une tradition islamique, où il est très exceptionnel que les femmes assistent à un enterrement, Fatima Mernissi a été inhumée hier par des compagnes de lutte et amies de la première heure.

Il nous incombe de continuer à diffuser son héritage et sa pensée. Que sa lumière brille éternellement dans ces sombres périodes.

Repose en paix, Allah y rahmak Fatima Mernissi.

Advertenties

One thought on “Fatima Mernissi: een lichtpunt in donkere tijden, une lumière en cette sombre période

  1. Mooi eerbetoon aan een boeiende en moedige vrouw. Morgen ga ik op zoek naar haar boeken om mij erin te verdiepen. Lieve

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s