Een mijlpaal voor kinderopvang: ook in Brussel?

Elke Roex (sp.a) en Yamila Idrissi (sp.a) pleiten voor structureel overleg tussen de verschillende beleidsverantwoordelijken over kinderopvang in Brussel. Naast aandacht voor Brussel in het Vlaams decreet op kinderopvang moet er ook een Masterplan komen voor het Brussels Gewest.

Afgelopen vrijdag heeft de Vlaamse regering het voorontwerp van decreet “voorschoolse kinderopvang” principieel goedgekeurd. Brussels parlementslid Elke Roex (sp.a) en Vlaams Parlementslid Yamila Idrissi (sp.a) zijn tevreden dat het recht op kinderopvang wettelijk verankerd wordt, een voorstel dat sp.a twee jaar geleden in de aanloop van de Vlaamse verkiezingen op tafel heeft gegooid. “Het nieuw decreet is een mijlpaal voor kinderopvang,” zeggen de sp.a-politica, “maar we twijfelen eraan of men beseft welke consequenties de nieuwe regels zullen hebben in Brussel.”

Vlaanderen legt de lat terecht hoog met het nieuwe decreet. De Vlaamse Regering garandeert namelijk dat er tegen 2016 een plaats is in de voorschoolse kinderopvang voor één kind op twee. Hiervoor moeten de volgende jaren volgens Vlaams Minister van Welzijn Jo Vandeurzen 5.000 plaatsen bijkomen. Brussels Parlementslid Elke Roex: “Volgens mijn eigen berekeningen, die bevestigd werden door de Cartografie van de Brusselse Nederlandstalige Kinderopvang van de Universiteit Gent, moeten er in Brussel 4.400 Nederlandstalige plaatsen bijkomen tegen 2016. Indien dit niet gebeurt dan halen we de norm van 50% niet. Het is voorlopig onduidelijk hoeveel van de 5000 extra plaatsen gereserveerd zijn voor Brussel. De vraag stelt zich dan of Collegelid Grouwels de cartografie die de VGC besteld had heeft aangekaart bij de Vlaamse Regering.”

Brussel ondergaat een ongekende demografische groei, in 2016 zullen er 54.850 kinderen onder de drie jaar zijn, of bijna 8% meer dan vandaag. Daarnaast bevat het decreet ook een bepaling waardoor elk kinderopvanginitiatief in Brussel in het Nederlands zal moeten werken. Hierdoor staan 3.500 (in realiteit Franstalige) plaatsen, die nu onder toezicht van Kind en Gezin staan, op de tocht.

 sp.a maakt zich duidelijk zorgen over de uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen in Brussel. Yamila Idrissi: “Vanuit het Vlaams Parlement zal ik erover waken dat de Brusselse context niet vergeten wordt in de opmaak van het decreet rond kinderopvang én in de uitvoering ervan. Ik vraag me immers af of Vlaams Minister van Welzijn Vandeurzen overleg heeft gepleegd met Brussels Collegelid Grouwels. Ik zou bovendien ook willen weten of hij al contact heeft gehad met zijn collega in de Franse Gemeenschap, ondermeer in functie van een oplossing voor de 3.500 plaatsen die hun erkenning van Kind en Gezin dreigen te verliezen.”

Elke Roex vraagt de Brusselse Minister-President Charles Picqué om hierin een coördinatierol op te nemen, naar analogie van het onderwijs. Roex geeft alvast een voorzet voor de samenwerking met volgende suggesties. Ze pleit ervoor om de nood en de daaraan gekoppelde uitbreidingsplannen van de kinderopvang in één Masterplan van beide gemeenschappen vast te leggen. Het is immers zinloos twee afzonderlijke metingen te doen. Daarnaast moet er in Brussel ook samenwerking komen door de oprichting van een uniek lokaal loket voor kinderopvang. “De Brusselse gezinnen hebben allemaal evenveel recht op kinderopvang, welke taal ze ook spreken. Mensen met dezelfde sociale achtergrond hebben het allemaal even moeilijk om een plaats te vinden voor hun kind. De Vlaamse en Franse gemeenschap kunnen zich niet meer veroorloven om naast elkaar te werken en toch zien we geen vooruitgang in de samenwerking”, besluit Elke Roex.

Nadat Elke Roex het debat op gang trok met een discussienota kinderopvang in de VGC, zal Yamila Idrissi in het Vlaams Parlement een breed debat over kinderopvang in Brussel op gang trekken. In het kielzog van deze besprekingen wil sp.a de Raadsleden van de VGC en de Brusselse verkozenen in het Vlaams Parlement samenbrengen om samen het recht op kinderopvang ook in Brussel te realiseren.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s